Projektu realizācija

Mēs nodrošinām pilna cikla projektu realizēšanu un ieviešanu IT, Būvniecības, Mārketinga, Biznesa attīstības, Pasākumu īstenošanas un citiem projektiem.

Projektus īstenojam saskaņā ar starptautiski atzītu IPMA Projektu vadības metodoloģiju. Projektu realizācijas ietvaros nodrošinām detalizētu projekta prasību noteikšanu un plānošanu, projekta komandas atlasi, attīstību un vadību, projekta organizācijas izstrādi ar skaidri definētām iesaistīto pušu lomām un atbildībām, finanšu vadību, izmaiņu vadību un risku vadību, kas paredz risku mazinošo pasākumu identificēšanu un kontroli. Mēs ar noteiktu regularitāti komunicēsim projekta gaitu un progresu, kā arī nepieciešamās izmaiņas ar projekta pasūtītāju, uzņēmuma valdi, organizācijas padomi vai citu stratēģiskās pārvaldes vienību.

Mēs atbildēsim par projekta posmu nodevumu piegādēm, ka arī kopējo projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu. Esam pārliecināti, ka veiksmīgas projektu realizācijas pamatā ir visaptveroša komunikācija.

Mūsu pakalpojumi

Projektu izpilde

Projektu izpilde

Biznesa / vadības projekti
R&D projekti
IT projekti
Būvniecības projekti
Pasākumu organizēšana

Personāla vadība

Personāla vadība

Projektu vadītāja vai komandas atlase
Projektu vadītāja vai komandas izvērtēšana

Finanšu vadība

Finanšu vadība

Eiropas līdzekļu piesaiste projektam
Investoru piesaiste projekta finansējumam

Risku vadība

Risku vadība

Projekta risku izvērtēšana
Risku mazināšanas plāna izstrāde
Lēmumu pieņemšana un vadības piesaiste