Projektu ārpakalpojums

Piedāvājam pilna cikla ārpakalpojuma projektu vadītāja, projekta komandas dalībnieku un projektu portfeļa pārvaldnieka piesaisti jūsu organizācijā. Ārpakalpojumu nodrošinām Biznesa attīstības, Izmaiņu vadības, Informāciju tehnoloģiju, Personāla vadības, Mārketinga, Būvniecības un Infrastruktūras, Farmācijas, Publiskā sektora un citiem projektiem.

Pēc vajadzības un jūsu organizācijas nozares specifikas nodrošinām projektu vadītāju piesaisti uz projekta realizācijas laiku, kā arī projekta komandas ekspertu atlasi un piesaisti, tostarp projektu vadības ofisa izveidi atbilstoši projekta specifikai un izpildes kritērijiem. Mēs piemeklēsim tieši jums atbilstošu kandidātu savā datu bāzē un veiksim nepieciešamā kandidāta atlasi, lai piesaisti jūsu projekta realizācijai. Mēs atbildēsim par piesaistīto ekspertu kompetenci un sasniegtiem izpildes rādītajiem. Mēs nodrošināsim vecākā eksperta mentoringu un uzraudzību projektu vadītājam visā projekta dzīves laikā, tādējādi nodrošinot nepieciešamās kvalitātes prasības. Ar noteiktu intensitāti pilnveidosim atlasītā eksperta kompetences visā sadarbības laikā. Mūsu eksperti ir starptautiski sertificēti, ar pārbaudāmām zināšanām un praktiski pieredzējuši nozares speciālisti.

Mūsu pakalpojumi

Projektu vadītāji ārpakalpojumā

Projektu vadītāji ārpakalpojumā

Projektu vadītāja piesaiste
Projektu vadītāja ievirze darbā

Projektu komandas ārpakalpojums

Projektu komandas ārpakalpojums

Nepieciešamo ekspertu piesaiste
Projekta komandas ievirze darbā

Portfeļa vadītāja ārpakalpojums

Portfeļa vadītāja ārpakalpojums

Portfeļa vadītāja piesaiste
Portfeļa vadītāja ievirze darbā

Projektu vadības biroja ārpakalpojums

Projektu vadības biroja ārpakalpojums

Nepieciešamo procesu un rīku nodrošināšana
Projektu vadības biroja darbinieku piesaiste

Mūsu projektu vadītāji ārpakalpojumā